İnsan Okuryazarlığı ve Yüz Okuma Sanatı 11

İnsan Okuryazarlığı ve Yüz Okuma Sanatı

Dr. Murat Kaplan

 

Yüzdeki Benler ve Olası Anlamları

 

Hemen her insanda farklı şekil, büyüklük, renk ve türde bene rastlamak mümkündür. Benler, yüzde olduklarında, hepimizin dikkatini ilk çeken yüz özelliklerinden birisi olarak da öne çıkarlar. Belki yüzümüzde dikkat çeken, görünür bir benimiz olmayabilir, ama büyük olasılıkla vücudumuzun başka yerlerinde mutlaka irili ufaklı benlerimiz vardır.

 

 

Geleneksel Çin tıbbı prensipleri doğrultusunda incelediğinde yüzdeki benler, kişinin genel sağlığına ve ilişkili davranış eğilimlerine dair önemli göstergeler olarak ele alınırlar. Kadim Asya'dan aktarılan bilgilere göre cildimizdeki herhangi bir çıkıntılı doku iç organlarımıza ait bazı önemli hususlara dair uyarı sistemi şeklinde çalışır, çünkü ciltteki bu tür bir çıkıntı, meridyen kanallarındaki akışı bozabilecek bir etken olarak kabul edilir. Bu anlamda eski ekoller - bazı istisnalar olmasına rağmen - bir insanın yüzünde (ve bedeninde) çok sayıda benin varlığını, olası riskler şeklinde değerlendirirler. Modern tıp çalışmalarında da benlerin %10 oranındaki türlerinin cilt kanseri riskine işaret etme riskinden bahsedilir.   

 

Bu yazımızda genel hatlarıyla ele alacağımız yüz benlerini aşağıdaki alt başlıklarda inceleriz:

 

A)    Renk Açısından Benler

  • Çıkıntılı ama pürüzsüz, koyu veya temiz renkli bir ben iyiye işaret olarak yorumlanır.
  • Donuk ya da gri renkli ve yassı ya da içbükey benler ise kötüye işaret olarak değerlendirilir.

 

B)     Şekil Açısından Benler

  • Yuvarlak bir ben, insanlarda iyiliğe ve talihe yorulur.
  • Dikdörtgen şeklinde bir ben ise miras kalan bir servetten alınacak kayda değer bir miktar olarak yorumlanır.
  • Köşeli ve sivri kenarlı bir ben kişinin hem olumlu hem de olumsuz bazı özelliklere sahip alabileceğine işaret olarak kabul edilir.

 

Bu doğrultuda değerlendirdiğinde yuvarlak ve kabarık, parlak, temiz kırmızı ya da siyah görünümlü benler iyi talihe ve mutlu hayata yorulurken, gri, kahverengi, sarımsı ya da karışık renkli benler ise olumsuzluk ve talihsizlik olarak değerlendirilir.

 

Benlerin nerede olduğu da ayrı bir öneme sahiptir. Bu anlamda Çin yüz okuma prensiplerine göre benler görünen veya görünmeyen, saklı benler şeklinde iki başlık altında incelenir.

 

Yüzün kaşlar, saç, sakal, bıyık ya da kulağın iç bölgesinde oldukları için görünmeyen benler dışındakiler görünen benler grubuna girerler.

 

Görünmeyen benler çoğunlukla bedenin çeşitli yerlerinde olabilirler.   

 

Geleneksel Çin tıbbı çerçevesinde yapılan yüz okuma çalışmalarında (yazımızın başındaki prensipler ışığında incelenmeleri şartıyla) görünmeyen benler talihe, görünenler ise talihsizliğe ya da risklere işaret edebilir.

 

Benler üzerinde çıkan tüyler Çin yüz okuma çalışmalarında olumlu bir anlam taşır ve aynı bitki örtüsü olan dağlara benzetilirler. Tüylü benler iyi talihe, zenginliğe ve eğitimliliğe işaret olarak kabul edilirler.

 

Kulak Benleri

 

Geleneksel Çin tıbbı prensipleri çerçevesinde incelendiklerinde, kulaktaki benler bir iyi talih ya da yetenek işareti olarak kabul edilir.

 

Kulağın heliks ismi verilen üst kısmındaki benler yüksek zekâ işareti olarak değerlendirilir.

 

 

Kulağın orta kısmındaki benler ise kişinin anne babasına duyduğu sevgi, ilgi ve şefkatin göstergeleridir.

 

Kulağın alt kısmındaki (ve özellikle de kulak memesi ve hemen üzerinde) benler zenginliğe ve para yönetiminde yüksek becerilere işaret olarak değerlendirilir.

 

Sağ kulaktaki benler, kişinin daha akılcı olduğu bilgisine yorulurken, sol kulaktaki benler kişide duygusallık işareti olarak değerlendirilir.

 

Yanak Benleri

 

Yanaklardaki benler kişide güce, çalışkanlığa ve otoriteye işaret olarak değerlendirilir.

 

Yanaklarda, dudaklara yakın kısımdaki benler, kişinin duygusallığına ve saygılı bir insan olduğunu işaret olarak kabul edilir.

 

Yanağın üst kısmında, gözün dış kenarına yakın benler ise kişinin romantik yaklaşımları ve duygu inişlerindeki sıklık nedeniyle de sorunlu bir aşk hayatı şeklinde yorumlanır.

 

Yanağın tam ön kısmındaki benler (özellikle sol yanak üzerindeyse) bencillik olarak değerlendirilir. 

 

Sol yanaktaki benler çok harcama yapan ve israf eğilimli kişiliği; sağ yanaktaki benler ise tutumluluğu ve para biriktirme konusundaki beceriyi gösterir.

 

 

Çene Benleri

 

Çene benleri genelde varlığa ve azimli, atılgan, prensipli kişiliğe işaret olarak kabul edilir.

 

 

Çenenin ortasında, dudakların hemen altındaki bir ben ise eli sıkı, bazı ekollere göre ise cimri bir kişilik göstergesi olarak kabul edilir.

 

Çene ortasındaki benler ise yaşlandıkça daha da temkinli, erdemli ve istikrarlı bir yaşama, iyi talihe ve aile yaşantısına yorulur.

 

Burun Üzerindeki Benler

 

Burun üzerindeki benler sosyal statüye ve saygınlığa işaret eder.                             

 

Burun kemeri (köprüsü) üzerindeki bir ben kişinin sağlık, evlilik ve maddiyatla ilgili risklerle yüzleşebileceği şeklinde değerlendirilir.

 

Burun ucundaki bir ben, genel anlamda para yönetim sorununu, mali işlerde başarısızlığı ve sıkıntıları işaret ederken, burun kanatlarındaki benler aynı şekilde finansal sorunlara ya da (özellikle de 50 yaşından sonra) kayıplara işaret olarak değerlendirilir.

 

Alın Benleri

 

Çin yüz okuma çalışmalarına göre alın üzerindeki benler anne baba, eşi, talih, kariyer yaşantısı ve düşünce eğilimleri hakkında bilgiler verirler.

 

 

Saç çizgisi üzerindeki bir ben iyi talihe işaretken, alnın ortasındaki bir ben, kişinin anne babası ya da eşiyle yaşayabileceği bazı sorunlara işaret olarak değerlendirilir.

 

Kaş Benleri

 

Kaşlardaki bir ben, bazı ekollerde bilgelik işareti olarak yorumlanır, ama bazı ekollerde de bencillik ve bireysel yaşam eğilimleri olarak kabul edilir.

 

Kaş tüyleri içine gizlenmiş bir ben, kişinin çalışkanlığına işaret olarak kabul edilir. Bu kişilerin iyi liderler olacağı inancı da oldukça yaygındır. Bir başka yüz okuma ekolüne göre bu tür kaş benleri kişinin gizli yeteneklerine de işaret olarak değerlendirilmektedir.

 

Kaş çizgisinin üzerindeki benler neredeyse bütün Çin yüz okuma ekollerinde keskin ve yaratıcı bir zekaya işaret olarak kabul edilir.

 

Kaş kenarındaki bir ben ise aşırı hareketli bir yaşama ve aile içi uyumsuzluk eğilimlerine işaret olarak değerlendirilir.

 

Bazı Olumsuz Benler*

 

Üst göz kapağındaki benler mal-mülkte iniş çıkışlı durumlara veya taşınmaz mal kayıplarına işaret edebilir.

 

Alt göz kapaklarındaki benler, doğurganlık zorluklarını veya çocukların talihsizliğini temsil edebilir.

 

Burnundaki - özellikle de kemer üzerindeki - benler, para biriktirme zorluğunu veya beklenmeyen bazı harcamaların doğuracağı zor zamanlara işaret eder.

 

Şakak bölgesindeki [üst göz kapağı ile saç çizgisi arasındaki] benler, romantik ilişkilerde veya evlilikte talihsizliği gösterir.

 

Filtrum bölgesindeki benler üremede olası sorunları ortaya çıkarır veya 60 yaş civarında bir kaza riskini gösterebilir. Bu bölgedeki bazı küçük benler ise ikiz çocuk işareti şeklinde değerlendirilir.

 

* Bu konuda birçok istisna vardır. Benlerin olumlu veya olumsuz analizlerinin arkasında, benlerin bulundukları bölge, şekilleri, renk ve büyüklükleri iler ilişkili organ eşlerinin durumu önemli rol oynar. 


Paylaş: