İnsan Okuryazarlığı ve Yüz Okuma Sanatı-9

İnsan Okuryazarlığı ve Yüz Okuma Sanatı
Dr. Murat Kaplan


Genel Hatlarıyla Kişinin Hayat Algısını Anlamak - 3

 

‘İnsan yüzü daha büyük iç sistemlerimizin bir dış gösterge paneli gibidir' demiştik önceki yazılarımızda. Bu doğrultuda ve doğru yöntemlerle gözlemlenip analiz edildiğinde, yüzümüz iç organlarımızın sağlık durumuna dair önemli bazı bilgileri paylaşırken, aynı zamanda - çoğunlukla bu sağlık verileriyle ilişkili olarak - bizim kişilik ve davranış eğilimlerimize dair önemli ipuçlarını kendimizle ve dış dünyayla paylaşır.

 

Bu yazı dizimizde kişinin hayat algısını ve genel davranış eğilimlerini anlamak adına bazı çerçeve yöntemleri çalışıyoruz ve bugün sizlerle yandan bakıldığında elde edilen ‘başın profil' verilerine göre öne çıkan iki özelliği inceleyeceğiz:

 

DIŞBÜKEY

 

Dışbükey

Dışbükey Profil Yüzlerin Davranış ve Kişilik Eğilimleri

Profilden bakıldığında alın ve çene kısımlarının biraz daha geride, burun kısmının ise belirgin şekilde çıkık olduğu yüz tiplerine dışbükey yüzler diyoruz.

 

Bu kişilerin güçlü yanları atılgan, dışa dönük ve pratik kimlikleri olarak öne çıkar. Hızlı karar verebilen bu insanların zayıf yönleri tepkisellik ve sabırsızlık eğilimleridir.

 

Dışbükeylik düzeyi arttıkça, kişide bahsi geçen zayıf yönlerinde artış gözlemlenebilir.

 

Dışbükey yüzler kişinin daha cesur kararlar verebileceği şeklinde değerlendirilirken, bu insanların dışadönük karakterleri nedeniyle daha çekingen ve içedönük bireylerle uzun süreli ilişkilerde zorlanabilecekleri de hatırlatılır.

 

Yüzün kısımlarından hangisi daha belirgin şekilde öne çıkık ise (diğer veriler aksini göstermiyorsa), kişide o kısmın temsil ettiği davranış eğilimlerinde baskınlık gözlemlenecektir. Örneğin girişimcilik, cesaret, sosyal statü, iş becerileri, pratik beceriler gibi verilerin gösterge paneli olan burun dolgun ve güçlü bir dokuyla öne çıkmışsa, bahsi geçen davranış eğilimleri de kişinin hayatında baskın rollere sahip olacaktır.

 

İÇBÜKEY

 

İçbükey

İçbükey Profil Yüzlerin Davranış ve Kişilik Eğilimleri

 

Profilden bakıldığında alın ve çene kısımlarının çıkık, burun göz ve filtrum kısmının da içeri gömülü olduğu yüz tiplerine içbükey yüzler diyoruz. İçbükeylik derecesine göre değişken davranış eğilimleri gözlemlendiğini bilmekte yarar var.

 

Ortalama bir içbükeylik düzeyi kişinin çoğu zaman sorunlara yaratıcı bir çözüm aradığı ve sakin bir yapıya sahip olduğu anlamına gelecektir. Oldukça sabırlı olan bu kişilerin en ciddi sorunu fazla temkinli ve çekingen, bazen de aşırı inatçı olmalarıdır.

 

İçbükey yüzler, bu özelliklere ek olarak nezaket insanına da işaret eder. Bu özellikleriyle insanlar arasında güvenlir ve popüler olabileceklerdir.

 

İçbükeylik aşırı derecedeyse, kişinin unutkanlık derecesinde dalgın olabildiği ifade edilir. Bu kişilerin zengin bir hayal güçleri olur ve söz söylemede oldukça diplomatik çizgilerde gezinirler. Geliştirmek üzere çalışmaları gereken zayıf yanları ise tembellikleri ya da erteleme eğilimleridir.

 

Dr. Murat Kaplan

muratkaplan@gazetesayfasi.com
https://www.instagram.com/kaplan_edu/


Paylaş: